Stel uw vraag direct
U krijgt zo snel mogelijk antwoord
Instagram LinkedIn

Nieuws

Pensioenluch van VvPj

Op 27 september vond weer de gebruikelijke pensioenlunch van de VvPj plaats. Dit keer gehouden door onze oud-voorzitter Albert van Marwijk Kooy. Zijn presentatie ging over de open normen die van belang zijn bij de transitie naar het nieuwe pensioencontract o.g.v. de WTP. De presentatie is nog niet beschikbaar gesteld voor plaatsing. Deze wordt dus nog geplaatst.


(On)voorwaardelijke indexatie en wijzigingsperikelen

Na afloop van de ALV van 24 juni 2020 hield ons lid Teun Huijg een online presentatie over wijzigingsvraagstukken bij een voorwaardelijke of toch onvoorwaardelijke indexatie.

 

Aan de hand van verschillende juridische uitspraken betoogde hij gloedvol het eens te zijn met de rechter dan wel het volstrekt niet eens te zijn. Als je er niet was, heb je iets gemist!

 

Kroniek Pensioenrechtspraak 2019

Begin dit jaar is de jaarlijkse Kroniek pensioenrechtspraak 2019 gepubliceerd. In dit document is de belangrijkste rechtspraak van 2019 gebundeld.

Dit bestand is te vinden bij Vereniging -- Publicaties in het hoofdmenu.

 

Kroniek pensioenrechtspraak 2018

Tijdens het jaarcongres heeft VvPj haar jaarlijkse overzicht van de belangrijkste uitspraken op pensioengebied gepubliceerd. Kroniek Pensioenrechtspraak 2018 downloaden »

 

VvPJ stelt VvPj Knelpunten Top 3 vast

Op 25 juni 2018 heeft VvPj vastgesteld wat op dit moment de belangrijkste pensioenknelpunten zijn in de pensioenpraktijk. De knelpunten staan in deze presentatie: VvPj Knelpunten Top 3 2018. Uit deze knelpunten zijn de drie belangrijkste knelpunten geslecteerd waarover de VvPj een publicatie zal schrijven.

 

Kroniek pensioenrechtspraak 2017

Tijdens het jaarcongres heeft VvPj voor al weer de zesde maal haar overzicht van de belangrijkste uitspraken op pensioengebied gepubliceerd. Kroniek Pensioenrechtspraak 2017 downloaden »

 

Kroniek Pensioenrechtspraak 2016

Met trots presenteert VvPj hierbij voor de de vijfde keer het jaarlijkse overzicht van de belangrijkste uitspraken op het gebied van pensioenrecht in het vorige jaar: de Kroniek Pensioenrechtspraak 2016. Voor niet-leden is de kroniek binnenkort verkrijgbaar via het secretariaat voor € 12,50. Dit is de kroniek: Kroniek Pensioenrechtspraak 2016. De overhandiging vond plaats op 16 februari 2017 tijdens het jaarcongres van de vereniging.

 

12 februari 2016: VvPj publiceert aanbevelingen tot wijziging wetsvoorstel WOR

Op 23 december 2015 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel houdt verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Op 12 februari 2016 heeft VvPj aanbevelingen gepubliceerd n.a.v. het wetsvoorstel. De kamerleden kunnen deze aanbevelingen betrekken bij het bepalen van hun standpunt t.a.v. het wetsvoorstel. De aanbevelingen zijn opgesteld door leden van VvPj. Het bestuur van VvPj is trots op de inzet van de leden die binnen relatief korte tijd hebben samengewerkt bij de totstandkoming van deze aanbevelingen.

Klik hier om de aanbevelingen te downloaden.

 

Reactie VvPJ op wetsvoorstel APF

Op 4 juli 2015 heeft VvPj gereageerd op het Wetsvoorstel APF.

Klik hier om de reactie te downloaden (PDF).

 

Pre-advies VvPJ over aanpassing WOR

Op 14 oktober 2014 heeft de toenmalige staatssecretaris Jetta Kleinsma van SZW per brief de Tweede Kamer geïnformeerd over haar voornemen om de WOR aan te passen. De aanpassing strekt onder meer ertoe om de OR ook instemmingsrecht te geven bij een voorgenomen werkgeversbesluit over een pensioenregeling die is ondergebracht bij een pensioenfonds. De VvPJ is verheugd met deze ontwikkeling. Hiermee zal namelijk worden voorzien in een wettelijke lacune waarop de vereniging eerder heeft gewezen in het uitgebracht pre-advies.

 


Meer nieuws? Klik HIER


Lid worden

De Vereniging van Pensioenjuristen organiseert regelmatig pensioenlunches om met vakgenoten van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen in het vakgebied.

Onderhouden van vakbekwaamheid

De pensioenlunches staan in het teken van het onderhouden van de vakbekwaamheid en het actualiseren van kennis op het gebied van pensioenrecht. 

Jaarcongres

Daarnaast organiseren we jaarlijks een groot congres: voor leden, maar ook voor andere deskundigen die met pensioenen en het pensioenrecht te maken hebben.

Vragen?

Neem contact op met ons secretariaat.

Of kijk op de pagina Lid worden »Copyright © 2024 Vereniging van Pensioenjuristen | Disclaimer » | Privacy Statement » | Sitemap »