Stel uw vraag direct
U krijgt zo snel mogelijk antwoord
Instagram LinkedIn

Privacyverklaring

De Vereniging van Pensioenjuristen organiseert studiebijeenkomsten waarin zij actuele onderwerpen uit de pensioenwereld behandelt. Lidmaatschap van de Vereniging staat open voor personen met belangstelling voor pensioenrecht. Bij aanmelding als lid geeft u persoonsgegevens op. Die gegevens worden gebruikt voor uitnodigingen tot het bijwonen van de studiebijeenkomsten en hieraan gerelateerde zaken. Deze persoonsgegevens zullen door de Vereniging alleen voor dit doel worden gebruikt. De wettelijke grondslag hiervoor is uitvoering van de overeenkomst (lidmaatschap Vereniging).

 

Uw persoonsgegevens
De Vereniging van Pensioenjuristen beschikt over persoonsgegevens van haar leden. Dit betreft de NAW-gegevens, maar ook de gegevens van de werkgever, functie, de website van het bedrijf, het persoonlijke of zakelijke e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast beschikt de vereniging over gegevens voor het innen van de jaarlijkse contributie (factuuradres).

 

Afgeschermd deel van de website
De gegevens van onze leden bevinden zich op een afgeschermd gedeelte van de website. Dit deel is specifiek voor leden. Toegang tot dit afgeschermde deel is alleen mogelijk via een persoonlijk account. Daarnaast is toegang toegewezen aan het secretariaat van de Vereniging en de(externe) systeembeheerder van de website.

 

Contactformulier
Gegevens van niet-leden die wij ontvangen via het contactformulier op onze website worden niet door ons bewaard, tenzij het een verzoek betreft om lid te worden van onze vereniging. In dat geval zullen wij meer gegevens van u vragen (zie onder het kopje “uw persoonsgegevens”).

 

Het bewaren van gegevens
De Vereniging van Pensioenjuristen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, namelijk zo lang het lidmaatschap duurt. Bij opzegging van het lidmaatschap worden de gegevens direct verwijderd. U heeft dan ook geen toegang meer tot het besloten gedeelte van de website.

 

Uitwisseling van uw persoonsgegevens met derden

Het kan nodig zijn om uw persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken of met hen uit te wisselen om de eerder genoemde doelen te kunnen realiseren. Bijvoorbeeld in het kader van het versturen van publicaties die worden uitgegeven door de Vereniging. Wij stellen uw gegevens alleen ter beschikking als de derde partij voldoet aan onze voorwaarden en de uitwisseling in lijn is met de geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (uw rechten)
U heeft altijd het recht uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het inzien van uw persoonlijke gegevens en het wijzigen van een aantal gegevens kunt u als lid zelf doen op het afgeschermde deel van de website. U komt op dit deel van de website via uw persoonlijke inloggegevens die door het secretariaat van de vereniging worden verstrekt. Het aanmaken en verwijderen van een persoonlijk ledenaccount geschiedt door het secretariaat. Daarnaast heeft de penningmeester de mogelijkheid financiële gegevens in te zien en aan te passen. Ook verzorgt de penningmeester de geautomatiseerde verzending van contributienota’s en betalingsherinneringen.

 

U kunt een verzoek tot correctie of verwijdering per e-mail sturen naar: secretariaat@vvpj.nl.
Telefoon: 06 - 22 26 76 90.

 

In aanvulling op bovenstaande rechten kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging
De Vereniging van Pensioenjuristen neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonlijke gegevens niet in verkeerde handen terecht komen.

 

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of zijn er aanwijzingen van misbruik of wilt u meer weten over de beveiliging van de website van de Vereniging van Pensioenjuristen, neem dan contact op met ons secretariaat via e-mail: secretariaat@vvpj.nl.

 

Cookies

Op de website gebruiken wij functionele en analytische cookies. Hieronder worden deze cookies nader uitgelegd.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om de website zo goed mogelijk te laten werken. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

Analytische cookies
Via analytische cookies kunnen we informatie bijhouden over het bezoek aan de website. Hierdoor kunnen we het gebruiksgemak van de website verbeteren. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

 

Cookies uitschakelen
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies uitschakelen. De wijze waarop verschilt per browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera). Meer informatie vindt u in de instellingen van uw browser. Het is mogelijk dat de website niet optimaal functioneert als u ervoor kiest de cookies op de website uit te schakelen.

 

Onze gegevens

Vereniging van Pensioenjuristen

Tel.: 06 - 22 26 76 90
E-mail: secretariaat@vvpj.nl

 

Copyright © 2024 Vereniging van Pensioenjuristen | Disclaimer » | Privacy Statement » | Sitemap »