Stel uw vraag direct
U krijgt zo snel mogelijk antwoord
Instagram LinkedIn

Titel CPL

De titel CPL (Certified Pension Lawyer) en de titel CPC (Certified Pension Consultant) zijn ingeschreven in het Benelux-merken bureau en als zodanig privaatrechtelijk beschermd tegen inbreuken. De titel wordt verkregen door het met succes afronden van de VU leergang Pensioenrecht. Voor meer informatie daarover zie deze pagina op de website van de VU (de eerstvolgende start van de leergang is op 23 maart 2021).

 

Eigendom
Het 'eigendom' van de titels ligt bij de Stichting Permanente Opleiding Pensioenjuristen, hierna SPOP. De activiteiten van deze stichting zijn:

    • de eisen vaststellen waaraan de houder van de titel CPL of CPC dient te voldoen t.a.v. permanente educatie en het behoud van de titels staan hier: Beleid SPOP PE punten vanaf 2017.
    • de jaarlijkse opvraag bij de titelhouder om een overzicht te verstrekken van de gevolgde cursussen en andere werkzaamheden die in aanmerking komen voor toekenning van PE-punten.
    • de toekenning o.b.v. deze opgave van PE-punten.

Heb je vragen over de Stichting?
Stuur dan een mail aan: spop.rechten@vu.nl.

 

Jaarlijkse SPOP-bijdrage
De jaarlijkse SPOP-bijdrage bedraagt € 50. De Vereniging van Pensioenjuristen (VvPJ) int de bijdrage jaarlijks op verzoek van SPOP.

 

Register
VvPj houdt op verzoek van de Stichting een openbaar register bij van titelhouders CPL/CPC. Titelhouders kunnen zich daarvoor inschrijven via de pagina Register.

 

VvPj en SPOP
Het bestuur van VvPj draagt geen verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de Stichting.

 

Copyright © 2024 Vereniging van Pensioenjuristen | Disclaimer » | Privacy Statement » | Sitemap »